Bli med oss for en kveld dedikert til hvordan vi kan løse FN’s bærekraftsmål om utdanning! Over 250 millioner barn har ikke tilgang til utdanning idag og enda flere mangler tilgang til kvalitetsutdanning. 

The Citizens Foundation (TCF) Norge arrangerer et faglig og kulturelt seminar med tema ”Kvalitetsutdanning for alle”. Utdanning for barn og unge er essensielt for å løse de fundamentale problemene med fattigdom og ekstremisme i verden i dag. Uten kvalitetsutdanning for alle barn og unge vil mange land ikke greie å oppnå bærekraftig utvikling.

Dette seminaret har som agenda å skape et positivt engasjement om et felles mål for viktigheten av kvalitetsutdanning, spesielt for å oppnå bærekraftsmålene i lav- og mellominntektsland, gjennom tverrsektorielt samarbeid.

Kvalitetsutdanning er essensielt for å løse de fundamentale problemene med fattigdom og ekstremisme i verden i dag. Uten kvalitetsutdanning for alle barn og unge vil mange land ikke greie å oppnå bærekraftig utvikling. Et sterkt og inkluderende utdanningssystem utvider tilgangen til muligheter, bedrer helse og styrker samfunnets motstandskraft, samtidig som den øker sannsynlighet for bærekraftig økonomisk vekst. Viktigst av alt bidrar kvalitetsutdanning til et grunnleggende skifte i hvordan generasjonen som vokser opp tenker, handler og tar ansvar for hverandre og planeten.

I dag er det fortsatt over en kvart milliard barn i verden, med høyest konsentrasjon i Afrika sør for Sahara og Sør-Asia, som ikke har tilgang til utdanning. Antall barn og ungdom utenfor et utdanningsløp ble jevnt redusert i tiåret etter årtusenskiftet. UNESCO anslår at denne fremgangen i hovedsak har stoppet opp i de senere årene, med lite endring i de siste 3 årene. Utdanning for barn og unge er essensielt for å løse de fundamentale problemene med fattigdom og ekstremisme i verden i dag. Uten kvalitetsutdanning for alle barn og unge vil mange land ikke greie å oppnå bærekraftig utvikling. Et sterkt og inkluderende utdanningssystem utvider tilgangen til muligheter, bedrer helse og styrker samfunnets motstandskraft, samtidig som det øker sannsynligheten for bærekraftig økonomisk vekst. Viktigst av alt bidrar kvalitetsutdanning til et grunnleggende skifte i hvordan generasjonen som vokser opp tenker, handler og tar ansvar for hverandre og planeten.